News Uni Dev Res Blag

/u/ - Forelesninger

2009/10/26 - 00:06

Alle bildene jeg har tatt iløpet av forelesningene. Bortsett fra lettere støyfiltrering og cropping/resizing er lite gjort med råmaterialet. Noe mangler grunnet buss-for-tog (takk nsb for den).

Pakke 03l

Pakke 03k

Pakke 03j

Pakke 03i

Pakke 03h

Pakke 03g

Pakke 03f

Pakke 03e

Pakke 03d

Pakke 03c

Pakke 03b

Pakke 03a

Pakke 02c

Pakke 02b

Pakke 02a

Pakke 01


Copyright © 2010 Ed Edland